Διηγήματα, Οι Μύθοι της Ιόλια, Τα Χρονικά του Βάρδου

Το Τόξο της Βανέρια (Τα Χρονικά του Βάρδου ΙΙΙ)

Όσο περνούσε ο καιρός τόσο περισσότερο γνώριζα αρκετά από τα μέλη της Μαύρης Αντίστασης και αντιλαμβανόμουν το λόγο που τους διάλεξε ο γιος μου. Όλοι τους είχαν μία δύναμη και έναν σκοπό, κάτι για να παλέψουν. ~ Συνεχίστε την ανάγνωση ~

Διηγήματα, Οι Μύθοι της Ιόλια, Τα Χρονικά του Βάρδου

Οράματα(Τα Χρονικά του Βάρδου ΙΙ)

Ήμαστε πλέον πέντε ημέρες στη Τινέθιελ. Ο δρόμος ήταν δύσκολος και γεμάτος εμπόδια που μας προκαλούσε το δάσος. Συνεχώς χάναμε το δρόμο μέσα στα χαοτικά ψηλά δέντρα του, όσα από αυτά ήταν ακόμη ζωντανά βέβαια. ~ Συνεχίστε την ανάγνωση ~

Διηγήματα, Οι Μύθοι της Ιόλια, Τα Χρονικά του Βάρδου

Αντίσταση (Τα Χρονικά του Βάρδου Ι)

Βόργκαστ, έτος 2000 μ.Σ(μετά Συμμαχίας) 

Ο ιδρώτας του άνδρα κυλούσε σαν ποτάμι. Το βήμα του ήταν βαρύ αλλά και σταθερό και τα μάτια του κοιτούσαν τον ορίζοντα πάνω από τα τείχη. ~ Συνεχίστε την ανάγνωση ~