Τα Χρονικά του Βάρδου


Τα χρονικά του Βάρδου είναι διηγήματα που εξιστορούν μια ιστορία στο Πρώην Ηνωμένο Βασίλειο της Νενάτ πολλά χρόνια μετά την Τινέθιελ. Ο ίδιος κόσμος, πολύ αλλαγμένος όμως, χωρίς ίχνος της ομορφιάς του παρελθόντος. Η Ιόλια στη χειρότερη εποχή της. Η σειρά αυτή διηγημάτων που θα αναρτώνται σε συνέχειες online είναι η πρώτη μου προσπάθεια να δομήσω, να περιπλέξω και να ανακαλύψω και εγώ ο ίδιος τον φανταστικό κόσμο που δημιούργησα. Η Τινέθιελ καθώς και άλλα διηγήματα που έπονται, θα αποτελούν τη μυθολογία των Χρονικών, το παρελθόν(βλ.Οι Μύθοι της Ιόλια). Το “φανταστικό”, σε έναν πλέον όχι και τόσο μαγικό κόσμο που φτιάχνεται μέσα στις σελίδες του Manwe Stories.
Γεγονότα της Τινέθιελ καθώς και των συνοδευτικών διηγημάτων που θα ακολουθήσουν θα επεξηγούνται όπου χρειάζεται στα Χρονικά του Βάρδου, έτσι ώστε να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη ιστορία.

1. Αντίσταση  

2. Οράματα

3. Το Τόξο της Βανέρια 

4. Η Μάχη του Μπίβερεν

5. Τα μυστικά της λίμνης 

6. Αποφάσεις 

7. Το πρόσταγμα της Μητέρας

8. Η Στερνή Κόρη

9. Τα Βουνά του Χάους

10. Ο Δρυΐδης 

11. Μονομαχία

12. Όνειρα

13. Ο Βασιλιάς

14. Ένας Χρόνος

15. Η Μάχη της Τινέθιελ #1

16. Η Μάχη της Τινέθιελ #2

17. Ελευθερωτής

18. Η Ψυχή της Έα

19. Ο Θον της Τινέθιελ

20. Επίλογος

Ανασκόπηση

Μέρος των Μύθων της Ιόλια